Om forlaget

Formål

Hovedformålet med forlaget H. Harksen Productions er at udgive bøger med historier inden for det som i den engelsksprogede verden kaldes ”weird fiction”. Det spænder vidt og omfatter bl.a. gotisk krimi, gys og horror, bizarre fortællinger og andre, beslægtede forunderlige og fantastiske fortællinger.

Forlaget startede oprindeligt med kun at udgive historier inspireret af den amerikanske forfatter H. P. Lovecraft (1890-1937) og/eller sub-genren "Cthulhu Mythos." De udgives skam stadigvæk, men som man kan se, så har det udviklet sig en hel del siden.

Det er forlæggerens holdning, at der udgives alt for lidt af denne type historier i Danmark. Det er blevet en del bedre de senere år, men det er stadigvæk ikke godt nok. Og slet ikke uden for den faste subkultur (som der i øvrigt kun er godt at sige om)—til trods for at mange andre læsere ville nyde at læse den slags litteratur, hvis de var klar over, at det findes. Forhåbentligt kan forlaget H. Harksen Productions medvirke til at ændre på denne urimelige skævvridning i den danske bogverden.

Lidt om redigering, opsætning & æstetik

For mange udgivelser i vor tid bærer præg af, at alt skal foregår i et opskruet tempo—med en ringere kvalitet som resultat. En udgivelse fra H. Harksen Productions skal have et tilfredsstillende niveau af redigering og korrekturlæsning. Dét er en af forlagets målsætninger. Der findes efter sigende ikke en eneste bogudgivelse i verden, hvor man ikke kan finde en eneste korrektur- eller redigeringsfejl, men man kan i det mindste søge at stræbe efter det.

Sideløbende med det, er det en klar målsætning at udgive bøger, der er æstetisk pæne. Det gælder både med hensyn til en bogs omslag og bogtekstens opsætning.

Jeg har til tider begået fejl—også store—ingen tvivl om det, men jeg har lært af fejlene og at jeg er klar over hvorfor og hvornår i processen fejlene skete. (Bl.a. en grund til at 1. udgave af Morten Ellemoses Killer Killer blev trukket tilbage kort efter udgivelsen og nu kun er at købe i den korrekte 2. udgave.) For hver ny udgivelse kan man se, at der bliver færre og færre fejl. Væsentligt  færre.

Så målene holdes hele tiden for øje. Gode historier fortjener intet mindre.

Forlagets historie

I begyndelsen af 1990erne begyndte undertegnede for sjov at tilføje "H. Harksen Productions" (dette var længe inden jeg blev gift og tilføjede ”Sandbeck” som mellemnavn) på forsiden af flere af de skriverier, han en sjælden gang fik afrundet og færdiggjort. Det drejede sig overvejende om digtsamlinger og noveller skrevet på engelsk—og dette fokus på det engelske er den direkte årsag til, at det på daværende tidspunkt fiktive amatørforlag fik et engelsk navn.

Som ethvert andet barn i Danmark er jeg jo vokset op både med engelsksproget musik og en overflod af amerikanske blockbuster movies. Tillige var det meste af den litteratur jeg fandt interessant skrevet af engelsksprogede forfattere—kun meget lidt af den fantastiske genre var (og er) oversat til dansk. Så det virkede naturligt at holde dette fokus på det engelske sprog. Senere hen begyndte jeg at udgive et amatørtidsskrift til The Order of Dagon Amateur Press Association med titlen The Philosopher, under samme "forlagsnavn." (Et tidsskrift jeg stadigvæk udgiver dér.)

Da undertegnede i løbet af 2006 aktivt begyndte at arbejde for at samle materiale sammen til en udgivelse på eget forlag, faldt det derfor naturligt at beholde navnet "H. Harksen Productions." Kald det overtro, kald det sentimentalitet... Kald det, hvad du vil, men det virkede bare rigtigt. Og når nu jeg også udgiver bøger til det engelsksprogede marked, tja, så passer det jo meget fint ind i det større, uoverskuelige puslespil:-)

Forlaget blev officielt oprettet som enmands-virksomhed d. 1. december 2006, men det var først i starten af 2008, at den første udgivelse, Fra Skyggerne og andre Cthulhu Mythos noveller, så dagens lys.

Jeg håber at udgivelserne fra H. Harksen Productions kan hjælpe til, at flere talentfulde forfattere får deres fortællinger udgivet. Der er alt for mange, som af rent kommercielle og traditionelle grunde ikke får deres gode, tankevækkende og spændende historier ud.

God læselyst! Og send gerne et manuskript ind ;-)

Henrik Sandbeck Harksen